Indicatorul sintetic risc şi randament - Romania Investeste

Info Indicator de risc şi randament

Indicatorul sintetic risc și randament

Indicatorul sintetic de risc și randament (ISRR) este calculat în conformitate cu regulile stabilite de Comitetul European al Reglementatorilor de Valori Mobiliare. Aceste indicator este prezentat în Documentul privind informațiile cheie destinate investitorilor (DICI) și descrie descrie, pe o scala de la 1 la 7, relaţia dintre potenţialul de creştere a valorii titlurilor de participare şi riscul de scădere a aceleaşi valori, ca urmare a fluctuaţiilor înregistrate de preţurile instrumentelor financiare deţinute în portofoliul Fondului, posibilelor fluctuaţii ale cursurilor de schimb şi ale ratei dobânzii.

Mai jos puteți vedea un exemplu de prezentare a acestui indicator în Documentul privind informațiile cheie destinate investitorilor pentru un fond de investiții care este încadrat în categoria 3.

Fondurile de investiții cu Indicator ISRR scăzut prezintă în mod obișnuit fluctuații de preț mai reduse și astfel, probabilitatea de a înregistra pierderi este și ea mai scăzută. Fondurile de investiți cu Indicator ISRR ridicat prezintă fluctuații mai mari de preț și în consecință, o probabilitate mai mare de a înregistra pierderi.

Categoria în care este inclus un fond nu reprezintă o garanție privind performanțele viitoare și poate fi modificată în timp.

În cazul în care un fond este inclus în categoria de risc 1, aceasta nu înseamnă că investiția este lipsită de riscuri. Categoria de risc 1 nu este nici obiectiv investițional, nici garanție. Indicatorul de risc (Indicatorul ISRR) este stabilit separat pentru fiecare fond.


Cum se calculează indicatorul ISRR

Volatilitatea (respectiv, nivelul de fluctuație a prețurilor) se calculează în baza datelor săptămânale (randamentele) generate de fondurile de investiții în ultimii cinci ani. În cazul unui fond mai recent, pentru calculul SRRI se poate utiliza performanța unui activ similar sau alte metode alternative prevăzute de lege. În cazul în care fondurile plătesc dividende, acestea vor fi luate în calcul la stabilirea Indicatorului. Nici volatilitatea nici indicatorul ISRR nu pot arăta direcția în care vor fluctua prețurile, ci doar nivelul fluctuației. De exemplu, o fluctuație de 3,0% înseamnă că valoarea fondului de investiții a fluctuat cu o medie anualizată de plus/minus 3,0% în ultimii cinci ani.

Riscurile care de obicei nu sunt luate în considerare la stabilirea categoriei de risc, dar care sunt totuși importante pentru fonduri, includ:

Riscul de credit: apare în legătură cu orice fel de creanțe şi reprezintă riscul de pierdere ca urmare a modificării adverse a bonității contrapartidei sau a emitentului unui instrument financiar, aceștia putând ajunge în situația  de a nu-şi îndeplini obligațiile la timp sau în totalitate.

Riscul de contraparte: riscul de pierdere care decurge din posibilitatea ca o contraparte în tranzacție să nu îşi îndeplinească obligațiile înainte de decontarea finală a fluxului de numerar aferent tranzacției;

Riscul de lichiditate: riscul ca o poziţie să nu poată fi vândută, lichidată sau închisă cu costuri limitate într-un interval de timp rezonabil de scurt, fiind afectată capacitatea Fondului de a-şi îndeplini obligaţiile de răscumpărare şi plată în orice moment.

Riscul operaţional: riscul ca Fondul să înregistreze pierderi ca rezultat al unor procese interne inadecvate, erori umane sau de sistem la nivelul societăţii de administrare sau ca rezultat al unor evenimente externe, şi include riscul juridic şi riscul care decurge din procedurile de tranzacționare, decontare şi evaluare desfășurate în numele Fondului.

TOP