Produse financiare - Romania Investeste

Produse financiare

Despre investiţii

Investițiile în fonduri se fac întotdeauna însoțite de un factor decisiv: încrederea. Fără un grad de încredere ridicat, bazat pe informații sigure și analize de risc profesioniste, orice investiție își pierde din credibilitate și merge cu siguranță pe un drum care maximizează factorii de risc. Din acest motiv, Erste Asset Management (Erste AM) își concentrează eforturile pe programele de educație și informare asupra fondurilor. Mecanismele interne ale Erste AM funcționează pe baza unor principii clare, pe care le probăm și explicăm permanent.

Fondurile de investiţii oferă transparenţă, posibilitatea de a accesa şi tranzacţiona zilnic capital, precum şi siguranţa unui produs care se bucură de o reglementare strictă în România. Serviciile de investiții oferite de noi sunt clasificate în funcție de “Indicatorul ISRR”, ale cărui valori sunt cuprinse între 1  și 7.

Pentru mai multe detalii vă invităm să aflați cum funcționează Indicatorul de risc și randament

Erste Asset Management oferă următoarele tipuri de fonduri de investiţii:

Fonduri de Obligațiuni

În cazul acestor fonduri, activele sunt investite în obligaţiuni. Obligaţiunile presupun plata periodică (de exemplu, anuală) a unui cupon, precum şi posibilitatea răscumpărării valorii nominale la scadenţă. Persoanele care investesc în obligaţiuni se transformă în creditori pentru emitenţi.

 Avantaje:

 1. Acces la un anumit segment de piaţă selectat (de exemplu, obligaţiuni de stat sau corporative);
 2. Expunerea la risc este redusă prin diversificarea emitenţilor;
 3. Instrumentele financiare sunt selectate de experţi în domeniu;
 4. Portofoliile sunt adaptate în permanenţă la condiţiile de piaţă;
 5. Administrarea banilor se face de către managerul fondului de investiţii. În cazul în care obligaţiunile ajung la scadenţă sau se plătesc cupoane, banii sunt reinvestiţi.

 Riscuri potenţiale:

 1. Preţurile obligaţiunilor fluctuează;
 2. Variaţia ratei dobânzii de referinţă afectează preţul obligaţiunilor;
 3. Răscumpărarea valorii nominale şi plata continuă a dobânzii depinde de rating-ul emitentului.

Fonduri Mixte

Fondurile care investesc în diferite categorii de active (de exemplu, în acţiuni şi obligaţiuni) combină potenţialul de creştere oferit de acţiuni şi randamentele stabile generate de instrumentele cu venit fix. Aceste fonduri, cunoscute sub denumirea de fonduri mixte oferă administratorului mai multă libertate de mişcare. Dacă preţul acţiunilor stagnează sau scade, administratorul se poate concentra pe instrumente cu venit fix, întorcându-se la investiţiile în acţiuni în momentul în care piaţa începe din nou să crească.

 Avantaje:

 1. Diversificare amplă a investiţiilor;
 2. Administrarea activă a riscurilor şi a diferitelor clase de active;
 3. Potrivit pentru economiile ce vizează o retragere prestabilită la o anumită dată;
 4. Ajustarea portofoliului se realizează fără costuri suplimentare pentru investitor.

 Riscuri potenţiale:

 1. Valoarea activelor din cadrul fondului (în special acţiuni şi investiţii alternative) şi implicit valoarea activului net al fondului pot fluctua considerabil; acesta depinde de categoria de risc din care face parte fondul;
 2. Creşterea dobânzii de referinţă poate duce la scăderea valorii unităţii de fond;
 3. Preţurile obligaţiunilor corporative depind de evoluţia companiei emitente;
 4. Se pot înregistra pierderi ale capitalului investit.

Fonduri de Acţiuni

Fondurile de acţiuni investesc mai ales în acţiuni emise de companii sau în alte instrumente similare. Preţul cotat la bursă arată percepţia investitorilor referitoare la valoarea acţiunilor unei companii. Acţionarii pot beneficia în mod direct de profitul companiei şi de (posibile) dividende.

 Avantaje:

 1. Acces la anumite ţări/regiuni sau sectoare selectate;
 2. Administrarea riscurilor prin diversificare;
 3. Acţiunile sunt selectate de experţi în domeniu. Structura portofoliului este monitorizată şi adaptată în permanenţă la condiţiile de piaţă;
 4. În cazul în care se plătesc dividende, acestea sunt reinvestite “automat”.

 Riscuri potenţiale:

 1. Fondurile de acţiuni investesc pe piaţa de capital, iar preţul acţiunilor fluctuează semnificativ;
 2. Evoluţia burselor este influenţată nu doar de rezultatele financiare ale companiilor listate (de exemplu, de profitul acestora) ci şi de o serie de factori externi precum decizii politice şi nivelul ratei dobânzii de referinţă;
 3. În cazul investiţiilor în acţiuni emise de companii internaţionale, fluctuaţia cursului euro poate avea ca rezultat variaţia preţului unităţilor de fond;
 4. Se pot înregistra pierderi ale capitalului investit.

Fonduri de Absolute Return

Fondurile de absolute return au o politică de investiții flexibilă prin care se urmărește obținerea unor rezultate pozitive pentru investitori, independent de evoluțiile pieței.

 Avantaje:

 1. Posibilitatea de a cumpăra titluri de participare sau de a solicita răscumpărarea lor oricând dorești;
 2. Raport risc – randament îmbunătăţit, datorită diversificării regionale şi globale a plasamentelor;
 3. Acces la o gamă largă de clase de active cu costuri reduse;
 4. Expertiză din partea managerului de fond.

 Riscuri potenţiale:

 1. Investiţiile de pe piaţa de capital sunt influenţate de fluctuaţiile preţurilor de piaţă;
 2. Este posibil să nu se atingă obiectivele și să se înregistreze pierderi pentru investitori.

Înainte de a lua orice decizie, te invităm să consulți un specialist Erste Asset Management. Îți stăm la dispoziție pentru a-ți răspunde la orice întrebare.

TOP