Termeni şi condiţii - Romania Investeste

Termeni şi condiţii

Te rugăm sa citești cu atenție Termenii și condițiile de utilizare a website-ului www.romaniainvesteste.ro înainte de vizitarea acestui website. Prin accesarea website-ului www.romaniainvesteste.ro acceptă (implicit și necondiționat) în întregime Termenii și condițiile de utilizare.

Pentru utilizarea Site-ului este necesar să citești și să accepți aceste condiții și termeni în totalitate. Vizitarea în continuare a Site-ului presupune că ești de acord cu aceste condiții și termeni.

Erste Asset Management SA își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestui website, precum și Termenii și condițiile de utilizare, fără nici un fel de notificare prealabilă. Eventualele modificari și/sau completari urmează a fi afișate pe site-ul romaniainvesteste.ro, urmând a intra în vigoare de la momentul afișării.

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Conținutul website-ului romaniainvesteste.ro este protejat de prevederile legale care reglementează dreptul de autor precum și drepturile conexe dreptului de autor. Toate materialele, incluzand toate imaginile, ilustrațiile, articolele, textele, grafica, design-ul, clipuri audio/video etc., conținute în acest website sunt proprietatea Erste Asset Management SA și sunt protejate de legile referitoare la dreptul de proprietate intelectuală, precum și toate marcile și logo-urile sunt proprietatea Erste Asset Management SA sau a deținătorilor licențelor.

Este interzisă modificarea conținutului acestor pagini, precum și copierea, distribuirea, transmiterea, publicarea, reproducerea sub orice formă a conținutului materialelor prezentate pe acest website, indiferent de forma pe care acestea o îmbracă, de către orice persoană, fără acordul scris al Erste Asset Management SA.

Utilizatorii pot folosi conținutul website-ului doar pentru uz personal, non-comercial, sau în scopuri de informare sau educare a cititorilor, obligatoriu cu menționarea sursei.

În cazul în care se dorește folosirea lor în scopuri comerciale, te rugăm să trimiți o solicitare pe adresa de email: office@erste-am.ro.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

Utilizatorul folosește website-ul pe riscul propriu. Erste Asset Management SA nu acordă niciun fel de garanție pentru utilizarea acestui website, nu garantează ca website-ul sau serverele pe care este găzduit nu conțin viruși sau alte componente vătămătoare.

Erste Asset Management SA nu poate fi făcută responsabilă pentru eventualele daune, directe sau indirecte, ori pentru prejudicii cauzate de utilizarea sau vizitarea website-ului sau de imposibilitatea accesării website-ului.

Erste Asset Management SA nu este responsabilă de utilizarea oricăror legături către alte site-uri web, care se găsesc pe website, și nici pentru conținutul acestora.

Informații detaliate poți obține telefonic sau prin email, utilizând datele de contact puse la dispoziție în secțiunea Contact.

LEGEA APLICABILĂ

Prin vizitarea Site-ului, Utilizatorul este de acord că orice dispută cu privire la utilizare să fie guvernată în conformitate cu legile României, iar nivelul de jurisdicție este reprezentat de către instanțele de drept comun competente din România, de pe raza sediului societății din București. Site-ul poate fi accesat de pe întreg teritoriul României, cât și din afara României; accesarea sa din afara României este responsabilitatea exclusivă a Utilizatorului.

PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

În conformitate cu prevederile Legii 677/2001, Erste Asset Management SA prelucrează date cu caracter personal prin intermediul website-ului www.romaniainvesteste.ro, sub autorizația nr. XXXXXX din registrul de evidență a prelucrarilor de date cu caracter personal, cu respectarea principiilor menționate în continuare:

  • Legalitatea. Erste Asset Management SA prelucrează date cu caracter personal în temeiul și în conformitate cu prevederile legale;
  • Scopul bine-determinat. Erste Asset Management SA colectează și prelucrează date cu caracter personal cu scopul bine determinat, explicit și legitim al informării în legătură cu conținutul site-ului www.romaniainvesteste.ro;
  • Confidențialitatea. Persoanele care prelucrează, în numele Erste Asset Management SA, date cu caracter personal au prevăzută în contractul de muncă sau în contractul de prestări servicii o clauză de confidențialitate;
  • Consimțământul persoanei vizate. Persoanele ale căror date personale sunt prelucrate de către Erste Asset Management SA își dau acordul asupra prelucrării datelor personale, după ce, în prealabil, s-au informat și și-au format propria alegere;
  • Informarea. Erste Asset Management SA pune la dispoziție persoanelor ale căror date sunt procesate toate informațiile necesare luării deciziei de a fi sau nu de acord cu prelucrarea datelor personale;
  • Calitatea datelor. Datele procesate de Erste Asset Management SA sunt adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate și ulterior prelucrate;
  • Protejarea persoanelor vizate. Persoanele vizate au dreptul de a avea acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra lor, de a se opune prelucrării lor și de a nu fi supuse unor decizii individuale, precum și dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanței de judecată pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate; drepturile de acces, de corectare și de opoziție se pot exercita, în condițiile Legii, prin intermediul unei cereri scrise, datate și semnate, transmisă la adresa de e-mail a Erste Asset Management SA (office@erste-am.ro). Răspunsul Societății va veni în termen de maxim 15 zile; în situația în care prelucrarea datelor este considerată ilegală, persoana în cauză se poate adresa Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal – www.dataprotection.ro sau instanțelor competente aflate în raza domiciliului său;
  • Securitatea. Măsurile de securitate a datelor cu caracter personal luate de Erste Asset Management SA sunt stabilite astfel încât să asigure un nivel optim de siguranță a datelor cu caracter personal procesate;
  • Notificarea. Erste Asset Management SA a notificat operațiunile de procesare a datelor cu caracter personal la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, primind un număr de operator. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace automatizate și manuale, cu respectarea cerințelor legale și în condiții care asigură securitatea, confidențialitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate. Datele personale vor fi păstrate pe durata necesară acordării serviciilor contractate. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator, respectiv Erste Asset Management SA, prin persoanele împuternicite. Utilizatorii sunt de acord să primească informații despre produsele, serviciile și evenimentele oferite de Erste Asset Management SA Datele utilizatorilor nu vor fi transferate niciodată în scop comercial unei alte entități. Dacă unele din datele furnizate sunt incorecte, utilizatorii sunt rugați să informeze Erste Asset Management SA cât mai curând posibil.

DECLARAŢIE DE RENUNŢARE ŞI ELIBERARE DE RESPONSABILITATE

În relația cu Erste Asset Management SA, persoana juridică de drept roman, prin prezenta, utilizatorul declară ca renunță la toate pretențiile pe care le are acum și pe care le-ar putea avea în viitor în relația cu Erste Asset Management SA, directorii, executivii, angajații și membrii săi (denumiți colectiv “Reprezentanții Erste Asset Management SA”).

CONTACT

Pentru orice informații referitoare la site sau eventualele raporturi de încălcări ale dreptului de autor, utilizatorii pot contacta Erste Asset Management SA la numărul de telefon 0 372 269 999 sau prin email la adresa office@erste-am.ro

TOP